lex-bud

osuszanie i odgrzybianie zawilgoconych murów

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
kompleksowego osuszania budynków

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez "LEX-BUD" S.C. oraz prawach które Państwu przysługują znajdują się tutaj
Szanowny Kliencie,

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my:
Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo-Handlowe " Lex- Bud " Leszek Mgłosiek, Dariusz Tyrala
spółka cywilna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
tel.: 32 342 06 93
adres: ul. Hallera 18a/407, Ruda Śląska
e-mail: ppuhlexbud@gmail.com

Cel przetwarzania:
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby w celu zawarcia z Tobą i wykonania umowy o świadczenie usług

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze lub w dokumentach księgowych, podstawą przetwarzania będą przepisy prawa dotyczące rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie j, a także wystawić faktury na Twoje żądanie.
Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
W tym celu przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – mamy bowiem uzasadniony interes aby móc dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić.

Czas przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową. Dane osobowe w dokumentach księgowych będziemy przechowywać przez okres przewidziany przepisami prawa do ich archiwizacji.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są biuro księgowe, w zakresie danych w dokumentach księgowych, podmiot świadczący usługę hostingu dla naszego konta e-mail, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie tj. podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze udokumentowane polecenie i w związku z zawartymi z nami umowami.
Dane są udostępniane podmiotom, które mogą się domagać ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych,
 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane zostały powyżej.

Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Referencje

Firma "Lex-Bud" wykonała osuszanie następujących obiektów metodą iniekcji krystalicznej:

Metoda iniekcji krystalicznej cieszy się uznaniem konserwatorów zabytków. Osuszono w ten sposób część klasztoru na Jasnej Górze, Teatr Narodowy, Pałac w Wilanowie (na zdjęciach) i wiele innych obiektów.

Metoda ta zdobyła pierwsze miejsca i medale na targach i wystawach, m. in. w Brukseli (1993), w Genewie (1995), w Pittsburghu (1996), w Chinach (1996).

Bank Śląski, oddział w Częstochowie Bank Zachodni, o/Ruda Śląska i w Chorzowie Szpital Miejski nr 2 w Rudzie Śląskiej
referencje referencje referencje
Muzeum w Oświęcimiu Urząd Miasta USC, Oświęcim CZW "Węglozbyt" S.A. w Katowicach
referencje referencje
Inne osuszane obiekty
 • Górnośląski Zakład Energetyczny S.A. w Gliwicach
 • GZG Zabrze
 • Dyrekcja Zakładów Piwowarskich w Żywcu
 • kamienice mieszkalne Huty Batory
 • Muzeum Zamkowe, Pszczyna
 • Budynek Dyrekcji "PPUH Polmos", Ruda Śląska
 • Budynki mieszkalne, ZBK Chrzanów
 • Kościół, Pyskowice
 • Kościół, Wyry
 • Plebania, Gorzyce
 • Śląska Regionalna Kasa Chorych, Rybnik
 • Biblioteka Miejska, UM Rybnik
 • Budynek Zarządu "Huta Bankowa", Dąbrowa Górnicza
 • Szkoła Podstawowa, Czernucho
 • ILO, Ruda Śląska
 • Urząd Miasta, Gliwice
 • Leśniczówki, Tychy, Katowice, Ruda Śl.
 • budynki prywatne

Firma "Lex-Bud" wykonała osuszanie następujących obiektów z zastosowaniem środków firmy Remmers:

Pałac Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" - Koszęcin Teatr Zagłębia, Sosnowiec Urząd Miejski Zabrze
referencje referencje
Inne osuszane obiekty
 • Kamienica mieszkalna, MZBK Kędzierzyn-Koźle
 • Kościół, Gostyń
 • Biurowiec, "Wydawnictwo Jagiellonia" Kraków
 • Plebania, Katowice-Kostuchna
 • Obiekt Pałacowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" - Koszęcin