lex-bud

osuszanie i odgrzybianie zawilgoconych murów

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
kompleksowego osuszania budynków

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez "LEX-BUD" S.C. oraz prawach które Państwu przysługują znajdują się tutaj
Szanowny Kliencie,

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my:
Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo-Handlowe " Lex- Bud " Leszek Mgłosiek, Dariusz Tyrala
spółka cywilna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
tel.: 32 342 06 93
adres: ul. Hallera 18a/407, Ruda Śląska
e-mail: ppuhlexbud@gmail.com

Cel przetwarzania:
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby w celu zawarcia z Tobą i wykonania umowy o świadczenie usług

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze lub w dokumentach księgowych, podstawą przetwarzania będą przepisy prawa dotyczące rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie j, a także wystawić faktury na Twoje żądanie.
Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
W tym celu przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – mamy bowiem uzasadniony interes aby móc dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić.

Czas przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową. Dane osobowe w dokumentach księgowych będziemy przechowywać przez okres przewidziany przepisami prawa do ich archiwizacji.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są biuro księgowe, w zakresie danych w dokumentach księgowych, podmiot świadczący usługę hostingu dla naszego konta e-mail, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie tj. podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze udokumentowane polecenie i w związku z zawartymi z nami umowami.
Dane są udostępniane podmiotom, które mogą się domagać ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych,
 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane zostały powyżej.

Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Technologia osuszania murów mikrofalami

Osuszanie mikrofalowe wykonywane jest generatorami mikrofalowymi. Dzięki emisji pola elektromagnetycznego cząsteczki wody wprawiane SA w ruch co wywołuje tarcie i wzrost temperatury /suszonego /muru. W ten sposób woda kieruje się do zewnętrznej części muru.

Dodatkową zaleta tej metody jest jednoczesna likwidacja wszystkich grzybów i pleśni.

Metoda ta nie usuwa przyczyn zawilgocenia ścian lecz jej skutki ,stanowi uzupełnienie naszych usług związanych z osuszaniem murów.

Wysokie kamienice, czy budynki położone w pobliżu płytkich wód gruntowych to sprzyjające okoliczności do powstania wilgoci, a tym samym osadzaniu się grzyba na ścianach budynku. Wraz z rozwojem technologii osuszania murów i ścian zadanie pozbycia się wilgoci jest obecnie zdecydowanie szybsze i mniej kłopotliwe niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Jeszcze do niedawna problem zbyt dużej wilgotności w domu czy mieszkaniu był zamalowywany, zdrapywany, czy chwilowo rozwiązany przez najtańsze pochłaniacze wilgoci. Niestety, jak w przypadku łatwych i szybkich rozwiązań efekt osuszania ścian był w tych przypadkach krótkotrwały. Ludzie przez długie lata byli w stanie mieszkań w mieszkaniu, które musiało być poddawane osuszaniu przynajmniej raz w roku, podczas gdy obecnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można raz na zawsze pozbyć się problemu zawilgoconych murów.
Istnieje wiele metod pozwalających na osuszanie murów budynków: technologia osuszania metodą iniekcji krystalicznej, technologia osuszania murów mikrofalami, czy metoda iniekcji ciśnieniowej. Spośród nich to właśnie metoda osuszania murów mikrofalami cieszy się niesłabnącą popularnością. Osuszanie powierzchni za pomocą tej metody zupełnie nie przypomina nam dotychczas stosowanych metod i środków. Za pomocą specjalnych urządzeń, zwanych generatorami mikrofalowymi osuszanie ścian odbywa się bez konieczności kucia murów, czy wiercenia specjalnych otworów. Występująca wewnątrz ścian wilgoć nie jest pobierana, a wypierana za pomocą dużej częstotliwości na zewnątrz budynku. Dzięki temu powstające na ścianach czy elewacjach grzyby zostają bardzo szybko usunięte, a temperatura samych murów zostaje nieco podniesiona. Metoda osuszania ścian i murów za pomocą użycia generatorów mikrofalowych jest metodą uzupełniającą, to znaczy stosowaną jako dodatkowy środek pozbycia się wilgoci. Nie usuwa ona przyczyn zawilgocenia ściany czy muru budynku, a skupia się na zniwelowaniu skutków powstania wilgoci. Przy jej stosowaniu konieczne jest więc zastosowanie innych środków, np. metody osuszania ścian za pomocą iniekcji krystalicznej.

Oferujemy osuszanie ścian i murów budynków na terenie Śląska i Małopolski, zapraszamy do kontaktu.

Zobacz też:

Edit Album Re-Order the Album Images

Mikrofale

Mikrofale

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg