lex-bud

osuszanie i odgrzybianie zawilgoconych murów

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
kompleksowego osuszania budynków

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez "LEX-BUD" S.C. oraz prawach które Państwu przysługują znajdują się tutaj
Szanowny Kliencie,

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my:
Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo-Handlowe " Lex- Bud " Leszek Mgłosiek, Dariusz Tyrala
spółka cywilna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
tel.: 32 342 06 93
adres: ul. Hallera 18a/407, Ruda Śląska
e-mail: ppuhlexbud@gmail.com

Cel przetwarzania:
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby w celu zawarcia z Tobą i wykonania umowy o świadczenie usług

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze lub w dokumentach księgowych, podstawą przetwarzania będą przepisy prawa dotyczące rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie j, a także wystawić faktury na Twoje żądanie.
Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
W tym celu przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – mamy bowiem uzasadniony interes aby móc dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić.

Czas przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową. Dane osobowe w dokumentach księgowych będziemy przechowywać przez okres przewidziany przepisami prawa do ich archiwizacji.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są biuro księgowe, w zakresie danych w dokumentach księgowych, podmiot świadczący usługę hostingu dla naszego konta e-mail, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie tj. podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze udokumentowane polecenie i w związku z zawartymi z nami umowami.
Dane są udostępniane podmiotom, które mogą się domagać ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych,
 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane zostały powyżej.

Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Iniekcja ciśnieniowa

Przepona pozioma

Polega na odtworzeniu wewnątrz muru izolacji poziomej, która będzie barierą dla wilgoci podciągającej kapilarnie. Wykonuje się ją poprzez wywiercenie w murze odpowiednio rozmieszczonych otworów, a następnie wprowadzenie do nich specjalistycznych środków. Iniekcja ciśnieniowa polega na wtłoczeniu w mur specjalistycznych materiałów pod ciśnieniem 0,2-0,4MPa. Iniekcja niskociśnieniowa umożliwia lepsza penetrację struktury muru, kontrolę ilości wprowadzonego materiału i przyspiesza prace izolacyjne.

Najważniejszą zaleta iniekcji ciśnieniowej jest możliwość stosowania w murach bardzo wilgotnych , gdzie wilgotność sięga 95%.

Iniekcję ciśnieniową wykorzystaliśmy dla:

 1. GIMNAZJUM NR 19 – KATOWICE – 2007
 2. MIEJSKA BIBLOTEKA PUBLICZNA – RUDA ŚLĄSKA - 2007
 3. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – USTROŃ -2007
 4. REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA - KATOWICE – 2007
 5. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – ZABRZE – 2008
 6. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – GLIWICE – 2008
 7. WSPOLNOTA MIESZKANIOWA – RADZIONKÓW – 2007,2008
 8. BUDYNEK OSŻW – GLIWICE – 2008
 9. CENTRUM HANDLOWE – KONIN -2008
 10. WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA – OŚWIĘCIM – 2009
 11. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – PSZCZYNA – 2009
 12. MODERNIZACJA BUDYNKU /zabytek / - KATOWICE PL. WOLNOŚCI – 2009
 13. BUDYNKI ŁAZNI , LAMPOWNI SZYB ANDRZEJA – RUDA ŚLĄSKA – 2008,2009
 14. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 – KATOWICE -2009
 15. URZĄD SKARBOWY – KATOWICE – 2009
 16. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA – RUDA ŚLĄSKA 2009,2010
 17. ZAMEK PIASTOWSKI – RACIBÓRZ – 2010
 18. BUDYNKI MIESZKALNE KZGM – KATOWICE – 2010,2011,2012
 19. LICEUM NR 1 – TYCHY – 2010
 20. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – BYTOM – 2011
 21. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – ŚWIĘTOCHŁOWICE – 2011
 22. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – ZABRZE – 2011
 23. ADMINISTRACJA BUDYNKÓW – BYTOM – 2011
 24. BUDYNEK SZPITALA – CHORZÓW – 2011
 25. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY – KRAKÓW - 2011
 26. APTEKA – BYTOM – 2011
 27. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – GŁOGÓW – 2011
 28. UNIWERSYTET EKONOMICZNY – KATOWICE - 2011
 29. BUDYNKI PRYWATNE
Edit Album Re-Order the Album Images

Iniekcja ciśnieniowa

Iniekcja ciśnieniowa

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG