lex-bud

osuszanie i odgrzybianie zawilgoconych murów

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
kompleksowego osuszania budynków

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej działalności.

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez "LEX-BUD" S.C. oraz prawach które Państwu przysługują znajdują się tutaj
Szanowny Kliencie,

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my:
Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Usługowo-Handlowe " Lex- Bud " Leszek Mgłosiek, Dariusz Tyrala
spółka cywilna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
tel.: 32 342 06 93
adres: ul. Hallera 18a/407, Ruda Śląska
e-mail: ppuhlexbud@gmail.com

Cel przetwarzania:
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby w celu zawarcia z Tobą i wykonania umowy o świadczenie usług

Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze lub w dokumentach księgowych, podstawą przetwarzania będą przepisy prawa dotyczące rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie j, a także wystawić faktury na Twoje żądanie.
Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.
W tym celu przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – mamy bowiem uzasadniony interes aby móc dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić.

Czas przechowywania danych:
Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową. Dane osobowe w dokumentach księgowych będziemy przechowywać przez okres przewidziany przepisami prawa do ich archiwizacji.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są biuro księgowe, w zakresie danych w dokumentach księgowych, podmiot świadczący usługę hostingu dla naszego konta e-mail, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie tj. podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze udokumentowane polecenie i w związku z zawartymi z nami umowami.
Dane są udostępniane podmiotom, które mogą się domagać ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych,
 wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane zostały powyżej.

Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odgrzybianie ścian

Minimize
Budowa czy remont ścian budynku jest nie lada wyzwaniem architektonicznym. Biorąc pod uwagę liczbę stosowanych podczas tego typu prac materiałów, warto zwrócić uwagę na ich jakość i odporność na wilgoć. Niestety, bardzo często zdarza się, że ściany pokryte nieodpowiednią farbą lub niewłaściwie oczyszczone w bardzo szybkim tempie zostają pokryte grzybem.

Odgrzybianie ścian nie jest zadaniem ani prostym, ani przyjemnym, dlatego w wypadku tego rodzaju prac remontowych warto zlecić je prawdziwym profesjonalistom. Mimo iż, na rynku istnieje wiele preparatów, które w reklamie oferują nam bezproblemowe odgrzybianie każdej powierzchni bardzo rzadko zdarza się, by były one w stanie raz na zawsze pozbyć się grzyba na ścianie.

Odgrzybianie ścian jest zwykle wykonywane w pomieszczeniach o zbyt dużej wilgoci, która z powodu niewłaściwej wentylacji i zbyt niskiej temperatury osadza się na ścianach i powoduje powstanie grzyba. Jak w przypadku rozwoju każdej bakterii problem narasta wraz z czasem w jakim na danej ścianie on się pojawił. Im dłużej lekceważymy grzyb na ścianie tym sam proces odgrzybiania ścian, jak i oczyszczania ściany będzie trudniejszy i dłuższy. Jest to szczególnie problematyczne w sytuacji kiedy, na ścianie położone są tapety lub grzyb znajduje się za meblami i jest zwyczajnie niewidoczny na pierwszy rzut oka. Większość osób posiadających problem osadzającego się grzyba na ścianach mieszka w budynkach o większej wilgotności. Zwykle są to nieotynkowane i wysokie kamienice, w których zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu jest dosyć trudne, biorąc pod uwagę wysokość pomieszczeń.

Dzięki współczesnym metodom osuszania ścian, pozbycie się grzyba jest zdecydowanie prostsze, szybsze i tańsze. Nie musimy już doszczętnie zdrapywać szkodliwych bakterii martwiąc się o to czy toksyczne zarodniki zostały skutecznie zlikwidowane. Wiele firm oferuje nam szybkie i jeśli nie stałe, to długoletnie pozbycie się tego problemu. Wśród współcześnie stosowanych metod odgrzybiania ścian stosuje się coraz częściej:  technologię osuszania metodą iniekcji krystalicznej, technologię osuszania murów mikrofalami, czy metodę iniekcji ciśnieniowej.

Oferujemy odgrzybianie ścian na terenie Śląska i Małopolski - zapraszamy do kontaktu.